De provincie Overijssel wil haar inwoners de kans geven te doen aan kunst en cultuur.
Dit kan op school zijn, of buiten schooltijd. Daarom zijn er twee programma's gedurende de periode 2013-2016: Cultuur aan de Basis en Cultuur in de Vrije Tijd.

Voor CEPPO is met name het programma Cultuur aan de Basis relevant.

De provincie Overijssel biedt gemeenten de mogelijkheid een bedrag aan te vragen voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Een deel van de subsidie mag rechtstreeks gebruikt worden voor het activiteitenprogramma (workshops, voorstellingen e.d.). De overige middelen zijn bedoeld voor deskundigheidsbevordering, advies en netwerken. Daarnaast doet de provincie mee aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit, waarvoor afspraken zijn gemaakt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit programma richt zich op de verbetering van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs in Overijssel.

De gemeente Oldenzaal heeft t.b.v. de CEPPO-activiteiten een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie. Deze aanvraag is gehonoreerd.