SUBSIDIEREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT PER 1 APRIL 2018 WEER OPEN

04-04-2018

Van 1 april tot en met 1 juni 2018 kunnen scholen en cultuuraanbieders in Overijssel weer een aanvraag indienen voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Je kunt subsidie aanvragen voor:
·         het borgen van een reeds ingevoerde leerlijn op een school (type 1)
·         het invoeren van een bestaande leerlijn op een school die nog niet eerder aan CmK heeft deelgenomen (type 2)
·         het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe leerlijn (type 3)
Lees hier meer over de voorwaarden en hoe je kunt aanvragen.
Voor vragen kun je altijd terecht bij de adviseurs van Rijnbrink.