SUBSIDIEREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT 2017-2020

21-06-2016

Ook in de periode 2017-2020 blijft de overheid investeren in cultuuronderwijs en gaat het programma Cultuureducatie met Kwaliteit door.

De subsidieregeling is nu te downloaden op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Aanvragen kunnen door de provinciale en gemeentelijke penvoerders worden ingediend tussen 15 augustus en 17 oktober 2016. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen.