ONDERTEKENAARS KUNSTWIJS ZETTEN ZICH IN VOOR CULTUUREDUCATIE VOOR KINDEREN IN OLDENZAAL

14-11-2022

Vrijdag 25 november ondertekenen scholen en schoolbesturen van het primair onderwijs, stichting CEPPO, culturele instellingen, BoesCoolTuur, stichting Leergeld, cultuurmakelaar, adviseur maatschappelijke vitaliteit en gemeente het convenant KunstWijs.
In
KunstWijs leggen de ondertekenaars vast dat zij zich inzetten om cultuureducatie verder te verankeren in het Oldenzaalse primair onderwijs.
De ambitie is om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar,
dichtbij huis in de lokale omgeving, kennis te laten maken met kunst en cultuur. De ondertekening van het convenant vindt plaats tijdens een feestelijk cultureel programma op verschillende locaties.

Klik hier voor het nieuws-/persbericht zoals dat door de gemeente Oldenzaal is opgesteld en verspreid naar de diverse media.