Nota Cultuureducatie- en participatie

12-06-2014

Nota Cultuureducatie- en participatie

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota ‘Cultuureducatie en participatie 2013 – 2017’ vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat binnen het cultuurbeleid van de gemeente ‘Cultuureducatie’ en ‘Cultuurparticipatie’ in de komende jaren speerpunten zijn. Binnen het cultuureducatiebeleid wordt prioriteit gegeven aan het basisonderwijs met als doel om alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar kennis te laten maken met kunst en cultuur via hun basisschool.

Samen met betrokken partijen als culturele instellingen en het onderwijs zet de gemeente zich daarvoor in door voorzetting van het culturele activiteiten programma (Kunstmenu), structurele afspraken te maken met het onderwijs over implementatie van het beleid en het verbeteren van de organisatiestructuur op het gebied van cultuureducatie in Oldenzaal.