Nieuwe subsidieregeling voor cultuuronderwijs

07-10-2015 Nieuwe subsidieregeling voor cultuuronderwijs

Scholen in het primair onderwijs kunnen tot 1 maart 2016 subsidie
aanvragen voor de subsidieregeling Professionalisering
Cultuuronderwijs PO. Met het subsidiegeld kunnen zij cultuuronderwijs
een structurele plek in het curriculum geven. De regeling maakt
onderdeel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit en is
bedoeld om een extra impuls te geven aan schoolbesturen die zich in
willen zetten voor cultuureducatie.

Voor meer informatie zie:
www.lkca.nl/primair-onderwijs/subsidies-en-andere-geldzaken/professionalisering
www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/professionalisering-cultuuronderwijs.html