KLANKBORDGROEP BESTUURLIJK KADER CULTUUR EN ONDERWIJS OVERIJSSEL

28-01-2020

Op 19 december jl installeerde gedeputeerde Cultuur Roy de Witte de klankbordgroep BKCO op het provinciehuis in Zwolle. De groep denkt mee over de uitvoering van het Bestuurlijk Kader en houdt de dialoog over cultuuronderwijs in Overijssel levendig. Leden van deze groep zijn ouders, culturele organisaties, ICC-ers, en cultuurcoaches. Hedwig de Bruijn (Stichting CEPPO) en Nienke Swierstra, beleidsmedewerker cultuur van de gemeente Oldenzaal zijn geïnstalleerd als leden van deze klankbordgroep.
Klik hier voor meer informatie.