Kennismiddag Erfgoededucatie

11-06-2014

Kennismiddag Erfgoededucatie
Op 12 maart jl. is er voor het eerst een kennismiddag cultuureducatie georganiseerd in Oldenzaal. Deze middag is speciaal georganiseerd voor het primair onderwijs in Oldenzaal. In de historische locatie van het J.W. Racerhuis aan de Marktstraat in Oldenzaal waren ruim 45 personen aanwezig om samen met elkaar te praten over erfgoededucatie, kennis op te doen, contacten te leggen en vooral het nieuwe Oldenzaalse lespakket ‘De Streek Centraal’ in ontvangst te nemen. Dit lespakket is op groepen 5 en 6 van het basisonderwijs.

Tijdens de middag hebben onderwijskundigen Annemarie de Regt en Marieke Zeeman een presentatie gegeven over erfgoed educatie.
Download deze presentatie door deze link: Workshop Erfgoededucatie 12 maart 2013