Impuls Muziekonderwijs met financiële ondersteuning

09-03-2015

Impuls Muziekonderwijs

Vorig jaar kondigde minister Bussemaker aan, dat er in de komende jaren hard gewerkt zal worden aan meer en beter muziekonderwijs voor kinderen op de basisschool. Er komt een extra subsidieregeling bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de deskundigheid van de mensen, die voor de klas staan te vergroten en te verbeteren. 
Voor de periode 2015 - 2020 stelt het Rijk hiervoor in totaal 25 miljoen euro beschikbaar (5 miljoen per jaar). Onder aanvoering van Joop van den Ende starten private partijen een campagne voor muziekbeoefening. Ook wordt het programma Kinderen Maken Muziek voortgezet tot 2017.
Jan Jaap Knol, directeur  van het Fonds voor Cultuurparticipatie, is verheugd over de plannen om extra op muziekonderwijs in te zetten, vooral omdat het voor alle kinderen is en niet voor een kleine groep. De verbinding met amateurkunst en met poppodia en orkesten is ontzettend belangrijk. Alleen door samenwerking kunnen scholen een eigentijds programma maken, dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. 
Informatie over Impuls Muziekonderwijs is te vinden bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Aanvragen voor het programma Kinderen Maken Muziek gaan via het Oranje Fonds en kunnen worden ingediend tot 29 maart 2015.
U kunt ook begeleiding krijgen bij de aanvraag voor subsidie. Neemt u dan contact op met KEPA, Kaliberkunstenschool of met de Rijnbrinkgroep, 
De volgende sites geven ook informatie over Impuls Muziekonderwijs:
Kijk voor Kinderen Maken Muziek op www.kinderenmakenmuziek.nl