Gratis ICC-training; alle ICC-ers welkom!

17-01-2015

Op dinsdag 10 februari vindt er van 19.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Oldenzaal in het kader van de ICC-cursus een training plaats door Karin Kotte. Zij is deskundige op het gebied van kunsteducatie en geeft advies en traningen. De training betreft een communicatiekader voor cultuureducatie. 

De ICC-ers die zich hebben opgegeven voor de ICC-cursus zullen al deelnemen aan deze training. Maar ook al opgeleide ICC-ers kunnen gratis aanschuiven. Ook voor hen kan de training nuttig en inspirerend zijn. Indien je in de gelegenheid bent om te komen, ben je van harte welkom! Opgave voor deze avond kan via de Bovenschoolse cultuurcoördinator, Hedwig de Bruijn, vóór 21 januari. Je kunt hiertoe mailen naar info@ceppo-oldenzaal.nl

 Hieronder de informatie betreffende de training:

 Stap voor stap naar Cultuureducatie met Kwaliteit:

"Hoe vertel ik het mijn collega's". is een veelgehoorde opmerking tijdens ICC-trainingen.

In deze workshop wordt een inspirerend denkkader voor cultuureducatie gepresenteerd. Een kader waarmee een ICC-er, collega's makkelijk inspireert en informeert zodat een team snel tot keuzes en actie kan komen. Het kader laat namelijk ook zien hoe cultuureducatie er in de dagelijkse lespraktijk uit kan zien. Procesgericht werken, creativiteitsontwikkeling en het verbinden van onderwijs met extern cultureel aanbod staat centraal.

 Creativiteit.. wanneer wel, wanneer niet...:

Vaak is het een zoektocht naar de hoeveelheid ruimte die je het kind geeft. Teveel ruimte: alles mag en kan, lijkt de creativiteit te bevorderen maar zorgt in veel gevallen voor zwemmen. Creatieve oplossingen blijven binnen deze aanpak toch voor het grootste gedeelte afhankelijk van toeval en de inbreng van de toch al creatieve kinderen. Het andere uiterste: waarbij de leerkracht voor een groot deel het uiteindelijke product bepaalt is ook geen aanpak gericht op creativiteitsontwikkeling.

Waar zit het evenwicht tussen het geven van ruimte en het nemen van ruimte om kinderen uit te dagen om zelf met oplossingen te komen zodat persoonlijke, creatieve uitingen met trots ontstaan?