Flyers subsidieregelingen professionalisering cultuuronderwijs en impuls muziekonderwijs

07-10-2015 Flyers subsidieregelingen professionalisering cultuuronderwijs en impuls muziekonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie publiceerde aan het begin van de zomer de nieuwe flankerende regeling Professionalisering cultuuronderwijs PO.

Ook wordt er hard gewerkt aan de concretisering van de regeling Impuls Muziekonderwijs.

Bij beide subsidieregelingen zijn het schoolbesturen die een aanvraag kunnen indienen.

Hier treft u flyers van de regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO en de Impuls Muziekonderwijs. De informatie over de Impuls Muziekonderwijs zal nadat de regeling definitief is (naar verwachting half oktober) in ieder geval worden uitgebreid met een flyer over de aanvraagprocedure en een handreiking voor scholen met tips en tricks voor muziekonderwijs.