FINANCIERING CULTUUREDUCATIE VANUIT DE PRESTATIEBOX

16-09-2020

Voor het huidige schooljaar is per leerling € 16,37 uit de prestatiebox gereserveerd voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief € 3,- voor museumbezoek.
Klik hier voor meer informatie.