FINANCIERING CULTUUREDUCATIE UIT LUMPSUM

01-10-2021

Vanaf dit schooljaar vallen de gelden uit de prestatiebox óók onder de lumpsum. En er is nog altijd budget voor cultuureducatie.
Klik hier voor meer informatie.