FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR CEPPO 2018-2019

30-10-2018

Ook het coöperatiefonds Rabobank Twente Oost ondersteunt de culturele activiteiten van CEPPO komend schooljaar met een financiële bijdrage.
CEPPO is hen zeer erkentelijk voor deze financiële ondersteuning!