FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR CEPPO 2018-2019

17-07-2018

Zowel de Gelderman Stichting alsook het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel ondersteunen de culturele activiteiten van CEPPO komend schooljaar met een financiële bijdrage.
CEPPO is hen zeer erkentelijk voor deze financiële ondersteuning!