FINANCIËLE ONDERSTEUNING DOOR COOPERATIEFONDS RABOBANK TWENTE OOST

06-10-2020

Het Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost heeft een financiële bijdrage toegezegd voor het project CEPPO 2020-2021. CEPPO is hen hiervoor zeer erkentelijk!
Het project bestaat uit de culturele activiteiten van het Kunstmenu in schooljaar 2020-2021 voor de groepen 1 t/m 6 van de Oldenzaalse basisscholen.