FINANCIËLE ONDERSTEUNING DOOR COGAS CULTUURFONDS

03-04-2019

Het Cogas Cultuurfonds heeft een financiële bijdrage toegezegd voor de implementatie van de leerlijn 'Erfgoed verbindt Oldenzaal'. CEPPO is hen hiervoor zeer erkentelijk!

De voorbereidingen voor de implementatie 
zullen binnenkort door het Palthe Huis worden opgestart. Het komende schooljaar zal de leerlijn worden uitgevoerd op de deelnemende scholen.