FINANCIËLE BIJDRAGE VAN HET MR. AUGUST FENTENER VAN VLISSINGEN FONDS VOOR CEPPO 2021-2022

27-01-2022

Het Mr. August Fentener van Vlissingen fonds heeft een financiële bijdrage gegeven voor CEPPO 2021-2022. CEPPO is hen hiervoor zeer erkentelijk!
Het geheel vernieuwde Kunstmenu van dit schooljaar krijgt hiermee een mooie impuls.
Het vernieuwde Kunstmenu is inhoudelijk tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen culturele instellingen en CEPPO met in het kielzog ICC-ers en leerkrachten.
Dit schooljaar is het nieuwe Kunstmenu in gebruik genomen.