FINANCIËLE BIJDRAGE VAN HET COGAS CULTUURFONDS voor CEPPO 2021-2022

09-09-2021

Het Cogas Cultuurfonds heeft een financiële bijdrage toegezegd voor CEPPO 2021-2022. CEPPO is hen hiervoor zeer erkentelijk!
Het geheel vernieuwde Kunstmenu van dit schooljaar krijgt hiermee een mooie impuls.
Het vernieuwde Kunstmenu is inhoudelijk tot stand gekomen vanuit een intensieve samenwerking tussen culturele instellingen en CEPPO met in het kielzog ICC-ers en leerkrachten.
Dit schooljaar wordt het nieuwe Kunstmenu in gebruik genomen.