Bovenschoolse Cultuurcoördinator

11-06-2014

Bovenschoolse Cultuurcoördinator

Per 1 juni 2014 is er een bovenschoolse cultuurcoördinator werkzaam in Oldenzaal. Haar naam is Hedwig de Bruijn. Samen met de basisscholen, culturele instellingen en de gemeente Oldenzaal gaat zij aan de slag om een duurzame structuur voor cultuureducatie in Oldenzaal op te zetten en het te verankeren in het onderwijs.

Want cultuureducatie is belangrijk voor kinderen; het draagt bij aan de ontwikkeling van een kind en het inspireert en motiveert kinderen om te leren. Cultuureducatie krijgt een steeds belangrijkere plek op de basisscholen. Centrale aansturing, planning en organisatie zijn daarbij van groot belang. Als bovenschools cultuurcoördinator zal Hedwig daarin een centrale rol gaan vervullen. Naast het aanstu-ren van de overlegstructuren en uitvoering van het Kunstmenu zal zij zich ook gaan inzetten voor stimulering van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders, deskundigheidsbevordering en streven naar de ontwikkeling doorgaande leerlijnen.

 “Als bovenschools cultuurcoördinator wil ik de ‘spin in het web’ zijn van cultuureducatie op de basis-scholen. Ik wil graag in goed contact staan met alle betrokken partijen als basisscholen, culturele in-stellingen en gemeente en zal proberen verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Allen kunnen bij mij terecht voor informatie en ondersteuning op cultuureducatief gebied”