Al 6000 ICC-certificaten uitgereikt.

09-03-2015 ICCcertificaat

Eindelijk zou het er dan van komen, maar op 4 maart is het 6000ste icc-certifcaat uitgereikt door minister Jet Bussemaker. 
Dit vond plaats tijdens Expeditie Cultuureducatie, een netwerkbijeenkomst voor scholen en instellingen in Overijssel.Van alle basisscholen in Nederland heeft nu 75% een gecertificeerde cultuurcoördinator binnen de muren. Een geweldig resultaat en nu  nog de laatste 25%.
De 6000ste cultuurcoördinator is geworden Tineke van 't Hul, leerkracht van de Dr. H. Bouwmanschool in Kampen. Helaas kon zij niet op tijd bij de prijsuitreiking zijn vanwege verkeersopstoppingen. De cursisten zijn allen opgeleid door Mariëlle van Zanten. Uit handen van onze minister ontvingen zij het certificaat. Binnen de basisschool is de cultuurcoördinator een leerkracht, die verantwoordelijk is voor het beleid en de coördinatie van cultuureducatie. In de cursus hebben zij geleerd om een professioneel cultuurprogramma en een goede infrastructuur voor cultuureducatie in en om de school te realiseren. Elke  cursist heeft voor de eigen school een cultuureducatiebeleidsplan gemaakt.