€ 5 MILJOEN EXTRA BUDGET BESCHIKBAAR VOOR DE REGELING IMPULS MUZIEKONDERWIJS

29-03-2018

Vanuit het ministerie van OCW kwam er recent goed nieuws: er is € 5 miljoen extra budget beschikbaar voor de regeling Impuls Muziekonderwijs!
Dat betekent dat de derde ronde van de Impuls verlengd wordt tot het nieuwe subsidieplafond is bereikt (uiterlijk 29 juni 2018). Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil hiermee geïnteresseerde scholen voor komend schooljaar de mogelijkheid geven om (alsnog) een aanvraag voor deze regeling te doen.
De school kan via www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs direct een aanvraag indienen.