Niet kijken, maar doen!

Bij het vrije aanbod op deze website worden cultuureducatieve producten van Oldenzaalse cultuuraanbieders onder de aandacht gebracht. Het gaat daarbij zowel om (semi) professioneel als amateur. Alle aanbieders die op deze website staan zijn door de culturele commissie getoetst en kwalitatief goed bevonden. Voor meer informatie over de commissie kunt u contact opnemen met Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO, per telefoon 06 – 53 96 91 07 of per e-mail: info@ceppo-oldenzaal.nl

Een school die belangstelling heeft voor een onderdeel uit het vrije aanbod kan zich inschrijven via het inschrijfformulier. De aanbieder wordt hierover geïnformeerd door Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO. De aanbieder zorgt voor de planning en verdere afhandeling. 
De kosten hiervoor moeten door de scholen zelf worden betaald. De aanbieder zal hiervoor rechtstreeks een factuur sturen naar de school. Denk voor dekking van de kosten met name aan de € 16,37 in het kader van de subsidie per leerling via de prestatiebox (2020-2021). Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan.

Kijk voor andere ideeën ook bij Aanbieders. Daar staat informatie over meer culturele aanbieders in de regio.

Heeft uw groep deelgenomen aan een onderdeel uit het vaste of vrije aanbod? Dan verzoeken wij u vriendelijk om het digitale evaluatieformulier in te vullen.

 

Maak een keuze uit ons aanbod