Niet kijken, maar doen!

Bij het Vrije aanbod op deze website worden cultuureducatieve producten van Oldenzaalse cultuuraanbieders onder de aandacht gebracht. Alle aanbieders die op deze website staan bij het Vrij aanbod zijn binnen het ICC-overleg getoetst en kwalitatief goed bevonden. Voor meer informatie over het ICC-overleg kunt u contact opnemen met Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO, per telefoon 06 – 53 96 91 07 of per e-mail: info@ceppo-oldenzaal.nl

Een school die belangstelling heeft voor een onderdeel uit het Vrije aanbod kan zich inschrijven via het inschrijfformulier. De aanbieder wordt hierover geïnformeerd door Hedwig de Bruijn, directeur Stichting CEPPO. De aanbieder zorgt voor de planning en verdere afhandeling. 
De kosten hiervoor moeten door de scholen zelf worden betaald. De aanbieder zal hiervoor rechtstreeks een factuur sturen naar de school. Denk voor dekking van de kosten met name aan de 15 euro per leerling binnen de regeling Cultuur aan de Basis 2021-2024. Hiervan kan 5,50 euro door scholen ingezet worden voor schoolspecifieke activiteiten zoals dit Vrije aanbod . De overige 9,50 euro per leerling wordt bovenschools via CEPPO ingezet voor het Kunstmenu (6 euro) en de leerlijn erfgoed (3,50 euro).

Kijk voor andere ideeën ook bij Aanbieders. Daar staat informatie over meer culturele aanbieders in de regio.

Heeft uw groep deelgenomen aan een onderdeel uit het Vaste of Vrije aanbod? Dan verzoeken wij u vriendelijk om het digitale evaluatieformulier in te vullen.

 

Maak een keuze uit ons aanbod