Voorstellingen, exposities, musea

Overzicht van Kunstmenu en culturele activiteiten per schooljaar

Het doel is om kinderen tussen de vier en twaalf jaar kennis te laten maken met kunst en cultuur, zodat ze de kans krijgen zich op dit gebied te ontwikkelen. Dit wordt bereikt via het aanbieden van een cultureel programma op de scholen op basis van het zogenaamd ‘Kunstmenu’.

Oldenzaalse scholen kunnen aanbod kiezen uit 6 disciplines. Klik hier voor een overzichtsmatrix van de mogelijkheden. Scholen kunnen hiermee aanbod kiezen, passend bij hun visie op cultuureducatie; op maat van de wensen van de school. Ze kunnen bijvoorbeeld voor alle groepen voor één discipline kiezen; juist aansluitend bij een al bestaande leerlijn op school binnen deze discipline. Daarmee kunnen ze hun eigen leerlijn versterken. Ook kunnen ze  juist kiezen voor een andere discipline voor alle groepen waardoor ze een extra leerlijntje krijgen op cultuureducatie voor de kinderen. Ook kan er besloten worden om wisselende disciplines te kiezen voor de groepen; om de leerlingen gedurende hun basisschooltijd met diverse cultuurvormen in aanraking te brengen. Scholen hebben hiermee vele mogelijkheden om cultuureducatie op maat van de school vorm te geven.

Eén keer in de twee jaar is er een theatervoorstelling op een cluster:
2022/23; groep 5/6
2024/25; groep 3/4
2026/27; groep 1/2 
2028/29; groep 7/8

Elke groep kan worden ingeschreven op één onderdeel uit het vaste aanbod.
Kosten per workshop zijn niet aangegeven. Deze worden betaald via CEPPO. 
Mocht het budget van CEPPO voor het Kunstmenu overschreden worden aan de hand van de gemaakte keuzes door de scholen, dan behoudt CEPPO zich het recht voor om in overleg met scholen voor een ander (minder duur) aanbod te kiezen.

Er zitten bewust veel cross-overs in het aanbod; hierdoor komen kinderen al snel vanzelfsprekend met meerdere disciplines in aanraking bij het nuttigen van één workshop. Er zijn veel samenwerkingen van culturele instellingen in het Kunstmenu verwerkt; zowel van grote culturele instellingen onderling als met kleinere aanbieders. 

Er zijn 4 hoofdaanbieders:
- het Palthe Huis 
- Kaliber Kunstenschool
- Stadstheater de Bond
- De Bibliotheek
Andere (kleinere) aanbieders vallen altijd onder een hoofdaanbieder. Dit bevordert de kwaliteit van het Kunstmenu als geheel. 

Heeft uw groep deelgenomen aan een onderdeel uit het vaste of vrije aanbod? Dan verzoeken wij u vriendelijk om het digitale evaluatieformulier in te vullen. 

Maak een keuze uit ons aanbod

 • Groep 1
  • Beeldend

  • Cultureel erfgoed

  • Dans

  • Drama

  • Literatuur

  • Muziek

 • Groep 2
  • Beeldend

  • Cultureel erfgoed

  • Dans

  • Drama

  • Literatuur

  • Muziek

 • Groep 3
  • Beeldend

  • Cultureel erfgoed

  • Dans

  • Drama

  • Literatuur

  • Muziek

 • Groep 4
  • Beeldend

  • Cultureel erfgoed

  • Dans

  • Drama

  • Literatuur

  • Muziek

 • Groep 5
 • Groep 6
 • Groep 7
  • Beeldend

  • Cultureel erfgoed

  • Dans

  • Drama

  • Literatuur

  • Muziek

 • Groep 8
  • Beeldend

  • Cultureel erfgoed

  • Dans

  • Drama

  • Literatuur

  • Muziek