Stichting Kunst in de Etalage

Terug naar het overzicht

Omschrijving

‘Kunst in de Etalage’ is een jaarlijks terugkerend cultureel evenement in Oldenzaal dat zich uitstrekt over de gehele binnenstad. De kunst staat dan letterlijk in de etalage. De stichting heeft tot doel mensen laagdrempelig met kunst kennis te laten maken en kunstenaars de mogelijkheid te bieden zich op een unieke manier te presenteren.

Stichting Kunst in de Etalage heeft een educatief aspect opgenomen in haar programma voor de groepen 6/7 van de basisscholen in Oldenzaal; workshops ‘Kunstenaar in de klas’. De mogelijkheid wordt geboden gratis gebruik te maken van een les/workshop van 2 uur die in de klas door een kunstenaar wordt gegeven. De resultaten van de workshops worden tijdens het evenement geëxposeerd in een etalage als onderdeel van de kunstroute. De workshops vinden jaarlijks plaats in de laatste weken van september voorafgaand aan de start van het evenement. Klik hier voor de lesbrief. Om aan te sluiten bij een specifieke vraag van scholen naar kunstworkshops, kan voorkeur aangegeven worden voor een bepaald thema en/of materiaal.

Naast de workshops bestaat ook de mogelijkheid om zelf de kunstroute te lopen met je klas. Hiertoe is jaarlijks een kunstbeschouwende vragenlijst beschikbaar voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, alsook een bijbehorende lesbrief voor de leerkracht.

 

 

Contactpersoon Hedwig de Bruijn
E-mail contactpersoon info@ceppo-oldenzaal.nl

NADERE INFORMATIE

website: www.kunstindeetalage.nl