Phion

Terug naar het overzicht

Omschrijving

Meedoen, ervaren en zelf muziek maken met de musici van het orkest: dát is educatie bij Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel. Als symfonieorkest van Gelderland en Overijssel willen we zoveel mogelijk
kinderen en volwassenen de schoonheid en kracht van symfonische muziek laten ervaren, op een manier die blijvende indruk maakt. Het orkest is 'rentmeester' over een uniek stukje erfgoed, dat we zorgvuldig willen beheren: niet conserveren, maar springlevend houden. Het is het recht van elk kind om kwalitatief goed muziekonderwijs te krijgen, ongeacht de plaats of aard van de school. Mensen die nog nooit naar een klassiek concert zijn geweest moeten de kans krijgen hiervan kennis te nemen.
Voor elke doelgroep maken we projecten en lesmateriaal op maat. Op deze manier ondersteunen we talentontwikkeling en delen we onze passie voor muziek met jou en vele anderen. De huidige samenleving roept om meer innovatieve geesten, probleemoplossers, die hun hand niet omdraaien voor telkens weer nieuwe uitdagingen. Daarom focussen onze educatieve activiteiten op het trainen van culturele competenties: creativiteit, verbeeldingskracht en verbinding. Culturele competenties helpen jonge mensen om de pluriforme wereld te interpreteren en daar zelfbewust, creatief en weerbaar mee om te gaan. Bij dit vernieuwde cultuuronderwijs staat het kind zelf centraal. Om het kind heen, steeds aansluiting zoekend bij de interesses en mogelijkheden die het in elke leeftijdsfase heeft, bouwen we samen met scholen en culturele partners aan kwalitatief muziekonderwijs.
Benieuwd naar onze projecten en op zoek naar meer
informatie? Vind ons op www.phion.nl/educatie

Contactpersoon Hedwig de Bruijn
E-mail contactpersoon info@ceppo-oldenzaal.nl

NADERE INFORMATIE


website: www.phion.nl/educatie