Museum de Pelgrim

Terug naar het overzicht

Omschrijving

Museum de Pelgrim is een museum voor religieus cultureel erfgoed.

De collectie is ontstaan uit de privé-verzameling van de Oldenzaalse inwoonster mevrouw Toos Achterweust. De collectie van dit museum gaat niet alleen maar over geloof of de kerk maar vooral over de katholieke invloed die de basis vormt voor veel Oldenzaalse feesten, tradities en gewoonten. Een basis die belangrijk is te kennen om sommige tradities beter te begrijpen. Het museum is gehuisvest aan de Hofmijerstraat 1 en 3 in twee kleine zogenaamde armenhuisjes in het hart van Oldenzaal. Er is ongelofelijk veel te zien en te bekijken in museum de Pelgrim.

Vrijwilligers dragen zorg voor de gang van zaken in het museum; zij treden op als gastheer/gastvrouw, leiden bezoekers rond en geven uitleg over de expositie. Het museum is (samen met Museum het Palthe Huis en Museum de Hofnar) een onderdeel van Stichting Oldenzaalse Musea en biedt ook het educatiepakket Feest! aan via de leerlijn Erfgoed Verbindt Oldenzaal. Een lespakket over de vele feesten die wij vieren gedurende het jaar.

Voor scholen kan op afspraak ook een rondleiding door het museum georganiseerd worden.
Ook kan het museum op school thematische tentoonstellingen verzorgen. De 'reizende Pelgrim' heeft hiermee een mooie meerwaarde voor scholen.

Wil je meer informatie over het museum en hun aanbod?

Neem dan contact op met museum de pelgrim op telefoonnummer: 0541 513 482 of info@palthehuis.nl

Voor meer informatie over lespakket Feest ga je naar de website www.erfgoedverbindtoldenzaal.nl

Laat een review achter

Geef je reactie op dit aanbod.
CEPPO kan je reactie hier dan plaatsen.

Contactpersoon Hedwig de Bruijn
E-mail contactpersoon info@ceppo-oldenzaal.nl

NADERE INFORMATIE

website: www.museumdepelgrim.nl