Kaliber Kunstenschool

Terug naar het overzicht

Omschrijving

Kaliber Kunstenschool is een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk die opereert op de schaal van de regio Twente met een focus op de gemeenten: Almelo, Enschede, Hellendoorn, Oldenzaal, Tubbergen en Wierden. We bieden een breed, multidisciplinair aanbod voor particulieren, scholen en bedrijven en adviseren overheid en onderwijs met betrekking tot cultuureducatiebeleid.

Het is onze overtuiging dat cultuurparticipatie een basisvoorwaarde is voor een actieve samenleving en dat kunstonderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen, jong en oud. Wij willen dan ook kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd kennis laten maken met de diverse disciplines. Na de kennismaking bieden we verdieping en ontwikkeling. Kunstbeoefening zorgt voor persoonlijke groei. Het is bovendien een prachtig middel om mensen samen te brengen en de verbindingen in de samenleving op een actieve, open en positieve manier te leggen.

Onze missie is dan ook: ‘wij helpen zoveel mogelijk mensen hun creatieve talenten te ontwikkelen en we stimuleren het samen-leven door actieve cultuurbeoefening.

Binnenschools en buitenschools aanbod van Kaliber:
Kaliber Kunstenschool heeft aanbod voor muziek, dans, beeldend, drama en diverse new arts en verzorgen projecten en lesprogramma’s op onder andere scholen.

Contactpersoon Daniëlle Borger
E-mail contactpersoon Danielle.Borger@kaliberkunstenschool.nl/educatie@kaliberkunstenschool.nl

NADERE INFORMATIE

website: www.kaliberkunstenschool