LESBRIEVEN BIJ HET AANBOD VAN CEPPO

CEPPO werkt met lesbrieven bij het aanbod op deze website; een lesbrief met aandacht voor een voorbereidende les, de uitvoerende les zelf en reflectie van de les. Er wordt getracht te werken volgens de vier fasen van het creatieve proces; oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

We willen graag werken met een uniforme opzet en uitstraling van de lesbrieven. Dit bevordert kwaliteit, herkenbaarheid en gemak bij het gebruik van de lesbrieven door de leerkrachten op de scholen.
 
Hier tref je een template om aan de slag te gaan met het maken van de lesbrief.
En hier tref je een bijbehorende instructievideo.