Het jaarlijkse CEPPO-aanbod bestaat uit het vaste en het vrije aanbod.

Aan CEPPO deelnemende scholen kunnen elke leerling jaarlijks laten deelnemen aan één activiteit uit het vaste aanbod. De bekosting geschiedt uit de gebundelde cultuureducatiegelden. Scholen dragen hier momenteel € 6,00 per leerling aan bij. De meeste scholen dekken dit uit de prestatiebox cultuureducatie. Er blijft dan nog een resterend bedrag per leerling beschikbaar. Dit kan onder andere gebruikt worden voor activiteiten uit het vrije aanbod. De kosten van het vrije aanbod komen voor rekening van de school.

Inschrijven voor het vaste aanbod dient per schooljaar vóór de zomervakantie plaats te vinden. Klik hier voor het inschrijvingsformulier. Klik hier voor het 'reglement inschrijvingen CEPPO'.

Het is niet mogelijk om het inschrijfformulier tussendoor op te slaan. Wij adviseren u om het hele formulier in één keer in te vullen. Per school of locatie graag één inschrijving, maar in noodgevallen is het mogelijk om meerdere inschrijfformulieren opsturen.

Het aanbod wordt bekostigd door een jaarlijkse bijdrage van de scholen, subsidie van de provincie Overijssel en de gemeente Oldenzaal.